Lịch khởi hành

Mã Tour Điểm đến Số ngày Ngày đi Ngày về Giá người lớn (vnđ) Giá trẻ em (vnđ) Chuyến bay đi Chi tiết
DB DUBAI 6 ngày 5 đêm
23/06
07/07
28/06
12/07
25.900.000
 
Chi tiết
Booking
 
TQ BK - TH - HC - TC

7 ngày 6 đêm

25/06

13/07

 
 
01/07

19/07

14.900.000
    Chi tiết
Booking
 
SIN-MA SINGAPORE-MALAYSIA 6 ngày 5 đêm
28/06
05/07

13/07

24/07

03/07
10/07

18/07

29/07

12.990.000
    Chi tiết
Booking
 
NG NGA 8 ngày 7 đêm
23/06
08/07
30/06 
14/07
43.900.000
    Chi tiết
Booking
 
PHÁP - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN 10 ngày 9 đêm
04/07
13/07
54.990.000   Chi tiết
Booking
NB NHẬT BẢN 6 ngày 5 đêm
24/06

28/06

08/07

29/06

03/07

13/07

32.900.000
    Chi tiết
Booking
 
TQ TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6 ngày 5 đêm
26/06

05/07

17/07

24/07

01/07

10/07

22/07

29/07

9.500.000
    Chi tiết
Booking
 
 TQ  ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG
5 ngày 4 đêm
08/07
12/07
12.900.000
    Chi tiết
Booking